Úterý – kostel sv. Jana Křtitele

 

 

Nynější kostel sv. Jana Křtitele v Úterý byl postaven v letech 1695 – 1697, v kostelních účtech té doby však varhany nefigurují, z toho se dá usuzovat, mohly být postaveny později. První zmínka o opravě varhan pochází až z roku 1760 ( P. Zahradník ). Podle typu skříně a tvaru prospektových i dřevěných píšťal je autorem loketský varhanář Johan Leopold Burkhart. 

   Varhany prošly několika přestavbami, původně se jednalo o jednomanuálové varhany s deseti rejstříky a hracím stolem zabudovaným do přední části postamentu (tzv.spielschrank). V roce 1814 provedl opravu Prokop Nolli, který zvýšil ladění o jeden tón, jak dokládal

prázdný prostor nad prospektovým C. V roce 1819, kdy varhany ladil Josef Gartner, měly varhany již 14 rejstříků ve dvou manuálech, nově přistavený zadní pozitiv v zábradlí měl 4 rejstříky. 

   Tento stav se ovšem nedochoval, novější hrací stůl zůstal připojen, ale pozitiv v zábradlí kůru byl odstraněn.

 

Rejstříková dispozice před započetím prací:

 

Principál           8´ spodek dřevo dále cín nepůvodní

Flauta              8´ otevřená dřevo směs původnost sporná           

Copula             4´  dřevo kryt částečně původní          

Quinta             2 2/3´ spodek dřevo – cín původnost sporná

Superoctava     2´   cín částečně původní          

Fugara             4´  cín původnost sporná

Mixtura            1 1/3´ 3x     cín částečně původní  

Principál           4´  částečně původní v prospektu           

 

Pedál:

Subbas       16´           

Octavbas      8´

 

             

Nepůvodní hrací stůl byl odstraněn a bylo obnoveno původní řešení ( spielschrank ). Byla zhotovena restaurátorská kopie manuálové klaviatury podle dochovaného nástroje téhož autora ( Kladruby u Stříbra ). Původní manubria byla zachována a doplněna kopiemi. Pedálová klaviatura byla restaurována a použita. Vzdušnice manuálu a pedálu byly kompletně restaurovány, píšťalnice přepracovány pro potřeby obnovené původní dispozice.

 

Obnovená původní dispozice: 

 

Principál                    4´      ( rekonstruovaný s dochovaných píšťal + kopie )

Mixtura                     1 1/3´ 3x ( rekonstruovaná s dochovaných píšťal + kopie )

Octava                      2´  ( rekonstruovaná s dochovaných píšťal + kopie )

Copula minor             4´  ( rekonstruovaná s dochovaných píšťal + kopie )              

Quinta                       2 2/3´( rekonstruovaná s dochovaných píšťal + kopie )

Fugara                      4´  ( rekonstruovaná s dochovaných starších píšťal + kopie )           

Copula major            8´ (dřevo část původní + kopie )

Flauta                       8´ ( rekonstruovaná s původních píšťal + kopie )

 

Pedál:

Subbas       16´     původní píšťaly        

Octavbas      8´     původní píšťaly

 

Restaurovaný nástroj překvapuje v elipsovitém prostoru kostela z výbornou akustikou, jak svým vzhledem, byla obnovena i původní barevnost varhanní skříně, tak svým výrazným zvukem umocněným terciovou mixturou. Replika původní měchové soustavy na trámové konstrukci umožňuje jak použití ventilátoru, tak ruční čerpání, čehož bylo využito při nahrávce pro Český rozhlas – interpret Jaroslav Tůma.