Kaple U Ježíška
 

    Varhany postavil neznámý varhanář patrně na sklonku 17. století. Jedná se o klasický varhanní pozitiv složený ze dvou oddělitelných částí, postamentu, v kterém jsou dva klínové měchy, z nichž jeden je napojen na el. ventilátor zn. Laukhuff a horní části se vzdušnicí, klaviaturou a píšťalami. V zadní části u klaviatury je skříň vybavena  dvířky  s malbami krále Davida a sv. Vojtěcha. S čelního pohledu je skříň jednoduchá, hranolová.  Prospekt je dělený do tří travé, s prostředním nejvyšším (po 7+5+7 píšťalách), která jsou v horní části osazena zlacenými rozvilinovými řezbami, sloupky jsou zdobeny vertikálním zlaceným listovcem, což spolu s plochými rozvilinami podporuje domněnku, že nástroj vznikl v poslední třetině 17. století. Varhany  mají následující dispozici:

 

(C-c´´´, krátká spodní oktáva)

Copula major 8´ (Lg, kryt)

Copula minor 4´ (Lg, kryt)

Principal 2´ (prospekt, Sn)

Octava 1´ (Sn repetující na c1)

 

Varhany mají mechanickou hrací i rejstříkovou trakturu a zásuvkovou vzdušnice. Hrací stůl je součástí positivu, umístěný ze zadní strany nástroje. Manuálové klávesy  jsou zhotoveny jako kopie, obloženy hruškovým dřevem, půltóny kost.. Bočnice jsou vyřezávané. Tónová traktura bodcová, původní včetně tzv. „štechrovníku“. Registrová traktura vyjma jedné páčky původní (kovové páčky). Měchy zhotoveny jako kopie s použitím tří původních desek. Výška ladění varhan je  440 Hz při 15° C, tlak vzduchu je 52 mm WS.