Truhlový pozitiv

 

1. Popis varhan před zahájením restaurování

 

1.1.   Technická a rejstříková dispozice: mechanická zásuvka, Copula major, Copula minor, Principál 2´,Quinta 1 1/3´, Sedecima

1.2.   Původnost: všechny dochované části původní

1.3.   Stav: napadeno červotočem, ochuzeno o část píšťalového fondu

1.4.   Tlak vzduchu: cca 50 mm vod. sl.

1.5.   Výška ladění:chortón 465 Hrz

1.6.   Temperatura:středotón

1.7.   Intonace, zvuková charakteristika: na plný přítok vzduchu, kopuly intonovány klasicky

 

2. Nová zjištění, jejich rozbor a vyhodnocení: chortón stanoven podle dochovaných kopul ve velké oktávě

 

2.1.   Soupis nově zhotovených částí a důvod jejich rekonstrukce: nově zhotoveny byly píšťaly v diskantu Copuly major (20 ks) , Copuly minor (28 ks), cínové registry komplet, originální píšťaly se nedochovaly.

2.2.   Souhlas k rekonstrukcím dal PhDr.Čížek.

2.3.   Vzory pro kopie, doplňky a rekonstrukce jsou částečně z nástroje samého, u cínových píšťal ze srovnatelných nástrojů stejného období.