Trhová Kamenice – kostel sv. kostel Filipa a Jakuba

 

 

Jedná se o kvalitní jedno manuálový nástroj s pedálem umístěným za hlavním strojem, zásuvkové konstrukce,  hrací stůl umístěny v zadní straně postamentu s průhledem k oltáři, manuálová klaviatura původní, s novějšími inverzními potahy celotónových kláves ( v basu a diskantu dochovány původní), pedálová klaviatura  původní s dřevěnými pery , manubria patrně původní ( dvojí označení rejstříků).  Nepůvodní plovákový měch stojí za nástrojem, při vstupním průzkumu nalezeny tři původní měchové desky, hlučný ventilátor je umístěn  v samostatné místnosti za nástrojem. Varhany byly zhotoveny patrně v druhé polovině 18. století, způsob práce ( vzdušnice, píšťalnice, tvar labií prospektových píšťal je totožný s nástrojem  v kostele sv. Václava ve Veliši u Jičína. ( F.Horák?) Dispozice: manuál C – c3, ( chromatizace seřezáním od E ) pedál C – a, krátké oktávy.

 

Restaurování nástroje bylo poměrně složité, čtyřřadá Mixtura byla nahrazena Principálem 8´, ale původní píšťalnice zůstala pod nákližkem zachována. Zvuk relativně malého nástroje překvapivě plně vyznívá ve velké prostoře chrámu, v kterém by se uplatnily daleko větší varhany.

 

 

Dispozice:

 

Technická a rejstříková dispozice: Manuál ( C-c´´´, krátká oktáva, chromatizováno seříznutím s ponecháním C !!)

 

Principál 8´                                                  Mixtura 4 x                              

Copula major                                               Copula major

     Salicionál 8´                                                Quintadena 8´

     Oktáva 4´                                                   Principal 4´

     Copula minor                                               Copula minor

     Quinta 2 2/3´                                              Quinta 1 1/3´

     Octava 2´                                                   Octava 2´

 

 

Pedál: 18 tónů krátká oktáva

Subbas 16´Portunal 8´