Tachov – bývalý klášter františkánů

 

 

Nástroj o dvou manuálech a pedálu postavil tachovský varhanář Antonín Gartner v roce 1751. Varhany patří k méně častému typu nástrojů s předním i zadním prospektem. Vzdušnice zásuvkové, traktury mechanické, hrací stůl vestavěn ze zadní strany do postamentu. Původní rozsah C – c3 krátká spodní oktáva, klaviatury nepůvodní (19.století)  Pedál C – a 18 píšťal, po pravé straně kůru s trakturou vedenou pod podlahou. Měch v samostatné skříni po levé straně. Nová pedálová klaviatura, chromatizace od E seříznutím.

 

Varhany v kostele sv. Máří Magdalény by se daly přirovnat ke spící šípkové Růžence, která se ještě neprobudila a možná nikdy neprobudí. Restaurování nástroje bylo velmi složité, nejen proto, že probíhalo dlouhou dobu. Patrně od konce druhé světové války, kdy byli vyhnáni františkáni, čeští i němečtí, nástroj nehrál a nebyl udržován. Napadení všech dřevěných částí červotočem bylo kritické, cínové píšťaly byly pomačkány a potrhány. Jejich původní zvuk nikdo nepamatoval.

 

Restaurování probíhalo standardně, ale výsledek nesplnil očekávání. Utěšuji se tím, že i mistr se může utnou a možná se jedná o dílo, které nikdy nepatřilo k prvotřídním.

 

                           Před restaurováním                        Po restaurování      

 

Hlavní stroj:        Principál 8´ cín                                 Principál 8´ přední prospekt

                          Flétna 8´ dřevo                                Flétna 8´

                          Oktáva 4´ cín                                   Salicionál 8´

                          Quinta 1 1/3´ cín                              Copula minor cín

                          Quinta 2 2/3´cín                               Quinta 2 2/3´

                          Octava 2´cín                                     Oktáva 2´

                          Mixtura sedminásobná 1´                  Mixtura osminásobná 1 1/3´

                          Salicionál 8´  cín                               Oktáva 4´ zadní prospekt

 

 

Pozitiv                 Principál 4´ cín                                Principál 4´ prospekt

                          Gamba 8´cín (sedm dřevo)               Gamba 8´

                          Quintadena 8´cín (osm dřevo)           Quintadena 8´

                          Fugara 4´cín                                     Fugara 4´

                          Quinta 2 2/3´cín                               Octava 2´

                          Quinta 2/3´cín                                  Sedecima 1´

                          Mixtura dvouřadá 2/3´+1/2´             Rauschquinta 1 1/3´+1´

                          Oktáva 2´cín                                    Quinta 2 2/3

 

 

Pedál                  Offenbass 16´dřevo

                          Violonbass 8´dřevo

                          Quintbass  6´ dřevo

                          Oktávbass 4´cín