Klenčí pod Čerchovem – kostel sv. Martina

 

   Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj s pedálem postavil patrně Antonín Gartner z Tachova . Rozsah manuálů C – c3, chromatizováno seříznutím, pedál C – a. 

Hrací stůl byl původně vestavěn do postamentu ( stopy po otvorech na manubria jsou patrné na vnitřní straně skříně, po sedmi na každé straně. Později byl postaven nový samostatně stojící hrací stůl. Z tohoto důvodu je přepracovaná registrová i hrací traktura. Pedálová klaviatura je původní, vykazující Gartnerův rukopis, s bukovými pery. Před restaurováním  měly tuto dispozici:

 

I.man (C - c3 )                

Principal                 8´        zinkový prospektový rejstřík – diskant původní    

Flétna                     8´      dřevo novější

Oktáva                   4´        cínový rejstřík původní        

Fugara                    4´      cínový rejstřík původní

Kvinta                     3´       cínový rejstřík původní

Oktáva                   2´      cínový rejstřík původní

Kvinta                    1 1/2´cínový rejstřík původní

Mixtura 6x              1´      cínový rejstřík jen jedna řada

                  

II.man (C - c3)       

Copula                    8´      nepůvodní rejstřík

Copula                    4´      chybí

Gamba                   8´      nepůvodní rejstřík, 

Principal                 4´      cínový rejstřík, původně dvoustopý

Pedál (C - a, 18)

Subbas                   16´     dřevěný krytý rejstřík

Oktavbas               8´     dřevěný rejstřík

 

  Byl restaurován stav nástroje ve fázi poslední přestavby, to znamená byl ponechán samostatný hrací stůl, obnovena původní dispozici ( hlavní stroj), pozitiv byl rekonstruován podle označení na manubriích,  byly zhotoveny restaurátorské kopie manuálových klaviatur, restaurována pedálová klaviatura, obnovena plná funkčnost hrací a rejstříkové traktury ,  zastaveno působení dřevokazného hmyzu, provedena sanace a petrifikace dřevěných součástí varhanního stroje a vnitřní části skříně, provedeny nezbytné opravy jednotlivých součástí s použitím dobových technologií a materiálů, zhotoveny kopie dřevěných a cínových píšťal, nenávratně poškozené součásti vyjmuty, nakonzervovány a uchovány pro kontrolu, zjištěno a  obnoveno pravděpodobné původní ladění a intonace varhan, obnoveno původní vzduchové hospodářství ( kopie klínového měchu z využitím původních měchových desek) , s přípravou na druhý měch ) stanoven nejadekvátnější tlak vzduchu 48 mm vod. sl..

 

Dispozice po restaurování:

I.man (C - c3 )                

Principal                 8´        kopie podle Gartnerova vzoru – diskant původní  

Flétna                     8´      restaurováno

Oktáva                   4´        cínový rejstřík původní        

Fugara                    4´      cínový rejstřík původní

Kvinta                     3´       cínový rejstřík původní

Oktáva                   2´      cínový rejstřík původní

Kvinta                    1 1/2´cínový rejstřík původní

Mixtura 6x              1´      cínový rejstřík doplněno

                  

II.man (C - c3)       

Copula                    8´      zhotovena jako kopie

Flétna                     4´      zhotovena jako kopie

Prinipal                   2´      restaurován - doplněn 

Rauschquinta           1 1/3´nově zhotovena jako kopie 

Pedál (C - a, 18)

Subbas                   16´     dřevěný krytý rejstřík - restaurováno

Oktavbas               8´     dřevěný rejstřík – restaurováno

 

Nástroj v kostele sv. Martina patří k těm varhanám, které ukázaly po restaurování možná víc, než se od nich čekalo. Přesto, že se nejedná o celkový návrat k původnímu řešení, staré s novým se pojí v příjemné harmonii. Po dokončení restaurování varhanní skříně, která ještě čeká na andělskou kapelu, bude možná znít ještě lépe.