Grabštejn

    Malý varhanní pozitiv (zhotoven 1692) z hradní kaple je skutečný skvost, během restaurování byly nalezeny  malované obrázky krajin na výplních skříně. Byla zachována většina původního píšťalového fondu. Jeho zvuk je velmi příjemný, po mnoha letech se vrátil do prostoru svého původního umístění na hradě Grabštejn. Velkou zásluhu na jeho restaurování má pěvec pan Vele, který na hradě pořádá řadu kulturních akcí.

Dispozice:
Copula major
Copula minor
Principál ´
Quinta
Sedecima