V Dačicích u sester karmelitek stojí krásný bohatě zdobený dvoumanuálový nástroj s pedálem, patřící k vzácnému typu s dvěma prospekty, autor Václav Pantoček z Dačic, který byl restaurován na dvě etapy. Restaurování zahájil pan Dušan Doubek z Jihlavy, ale pro potíže ve firmě zakázku nedokončil. Ujali jsme se této nevděčné práce, protože nebylo jasné co všechno je a v jakém rozsahu hotovo. Neexistovala téměř žádná dokumentace, jednotlivé díly varhan ležely na kůru na hromadách. Začali jsme pracovat časně na jaře, byla ještě velká zima. Během práce jsme naráželi na řadu problémů s díly, které měly být již restaurovány, ale nebyly, stále se nám například lámaly části traktury. Dílo se po roce zdařilo, dispozice varhan je následující:

Rozsah C – c 3 Manuálová přetahovací spojka

Pozitiv:
Principal 4´
Octava 2´
Copula major - dřevo
Copula minor - dřevo
Flauta 2´ - dřevo

Hlavní stroj:
Principál 8´
Basson 8´ (dřevo, otevřený)
Salicionál 8´
Fujara 4´
Mixtura minor
Mixtura major
Quinta minor
Octava 2´
Quinta major
Octava 4´(zadní prospekt)

Pedál:
Subbas 16´
Octav bas 8´
Superoctav bas 4´