Častolovice – kostel sv. Víta

 

   Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj s pedálem postavil v roce 1795  Jan Jiří Španiel z Rokytnice v Orlických horách.

Nástroj byl několikrát přestavován. Hrací stůl volně stojící, původní dispozice částečně změněna. Vzduchová soustava je v zadní části kůru, novější měch s hlučným ventilátorem. Nástroj byl v havarijním stavu, napadení dřevěných částí červotočem velmi rozsáhlé. Některé registry nekompletní, některé nepůvodní. Před opravou měl tuto dispozici, v závorce uvedena původnost:

 

I.man (C - f3, 50/54)                 

Principal                 8´        cínový prospektový rejstřík (původní)      

Kvintadena              8´      zní Gamba 8´ - zinková (původně Quinta Dena 8´)

Oktáva                   4´        cínový rejstřík ( původní )

Kvinta                     3´       cínový rejstřík ( původní )

Oktáva                   2´      cínový rejstřík ( původní )

Kvinta šustivá          1 2/3´ cínový rejstřík ( původní )

Mixtura 3x               1´+2/3´+1/2´      cínový rejstřík  ( původní )

                  

II.man (C - f3, 50/54)       

Kryt                       8´      nepůvodní rejstřík, část zinkový ( původně Copula major )

Salicionál                8´      cínový rejstřík, velká oktáva dřevo ( původní )

Flétna                    4´      nepůvodní rejstřík ( původně Copula minor ) 

Salicet                    4´      cínový rejstřík, D D E dřevo ( původní )

 

Pedál (C - a, 18)

Subbas                   16´     dřevěný rejstřík ( původní )

Principalbas             8´     dřevěný rejstřík ( původní )

Oktavbas               4´     dřevěný rejstřík  ( původní )

 

 

   Krátká oktáva byla v Častolovicích v minulosti chromatizována, takže tóny Cs, Ds, Fs a Gs  repetovaly z malé oktávy. V pedále zůstala krátká oktáva zachována. Na vzduchovodu při demontáži byl nalezen zápis o opravě (1827 Josef Jiruška z HK )

 

         Novějšího data jsou také úpravy na hracím stole, provedené v polovině 19. stol. pravděpodobně A. Hanisch ,podle zápisu v SOkA RK proběhla v roce 1845 a stála 100 zlatých. Jedná se hlavně o klaviatury, trakturu od hracího stolu po hřídelnice, bočnice a notový pult. Nepůvodní jsou popisy rejstříků, umístěné do čela manubrií a Kryt 8´s Flétnou 4´v pozitivu a Gamba v hlavním stroji.

         Nástroj byl silně opotřebený a po zvukové stránce nevýrazný. Napadení červotočem bylo kritické, nejvíce byly napadeny dřevěné píšťaly a vzdušnice. Okožení píšťalových zátek a dalších částí varhan prokazovalo silné stopy opotřebení, chod mechaniky a kláves nebyl vyregulován. Těla původních cínových píšťal byla zdeformována a poškozena vytažením labií při neodborné intonaci, zejména v prospektu, kde jsou hlasy Principál 8´, Octava 4´a Superoctava 2´.

 

 

Cílem restaurování bylo vrátit varhanní stroj do původního stavu: zjistit a obnovit původní dispozici, to znamená zhotovit kopii Quintadeny 8´pro hlavní stroj a Copulu major a minor  pro pozitiv, obnovit plnou funkčnost hrací a rejstříkové traktury, odstranit chromatizaci, zastavit působení dřevokazného hmyzu, provést sanaci a podle potřeby petrifikaci dřevěných součástí varhanního stroje, provést nezbytné opravy jednotlivých součástí s použitím dobových technologií a materiálů, zhotovit kopie dřevěných a cínových píšťal, zjistit a obnovit původní ladění a intonaci varhan, zjistit a podle možností obnovit původní či nejadekvátnější tlak vzduchu.

 

Zejména v posledním bodu, tlaku vzduchu, na nás ale čekalo velké překvapení. Již v průběhu restaurování udivovaly nízké výřezy píšťal, prostorné kancely a mohutné ventily, které jsou v pedálové vzdušnici ještě zdvojené, ale to, že tento poměrně velký nástroj s osmistopým Principálem a otevřeným šestnácti stopovým pedálovým hlasem bude hrát na tlak pouhých 45 mm vodního sloupce, jsme opravdu nečekali. Všechny hlasy se výborně pojí, i při plénu nástroj netrpí ztrátou vzduchu a jeho poslech i při zapnutých mixturách neunavuje.