O firmě            Nabídka            Realizace                Kontakt


English

 

- Restaurování historických varhan
- Výroba nových nástrojů
- Ladění varhan

- Malé opravy a čištení


Restaurování
  Restaurování starých nástrojů jakéhokoli stáří, které jsou zapsané v seznamu chráněných památek podléhá zvláštnímu režimu, který sice poněkud ztěžuje práci varhanáře, ale pro nástroj a jeho budoucnost je přínosem. O průběhu restaurování je třeba podat zprávu, která obsahuje mnoho podrobných údajů. Má v ní být jméno  zodpovědného varhanáře – restaurátora, další spolupracovníci, doba restaurování, jméno stavitele varhan a datace, pokud jsou známé, historie varhan, zápisy ve varhanách.

  Zpráva dále musí obsahovat popis varhan před zahájením restaurování, technickou a rejstříkovou dispozici, informaci o původnosti jednotlivých částí, jejich  stavu, dále by neměl chybět údaj o tlaku vzduchu, výšce ladění, temperatuře, pokud ji lze zjistit, intonaci, zvukové charakteristice. Pokud jsou nová zjištění po demontáži nástroje, mněl by tu být jejich rozbor a vyhodnocení. Dále Výčet použitých materiálů a jejich popis, soupis nově zhotovených částí a důvod jejich rekonstrukce, souhlas k rekonstrukcím (odkaz na zápis či jednání s odborným pracovníkem SPP) vzory pro kopie, doplňky a rekonstrukce, způsob konzervace neopravitelných částí a místo jejich uložení.
Je v ní také popis všech použitých technologických postupů. Konzervace dřeva, petrifikace dřeva, konzervace kovů, čistění cínových píšťal Způsob snímání šelakových či bolusových nátěrů Způsob tmelení Způsob lepení kůže a dřeva Další.

  Pracujeme zásadně se sourodými materiály nejvyšší kvality, dřevo je vzduchosuché, kůže kalibrované, směs pro výrobu cínových píšťal odpovídá směsi původních píšťal. Použité technologie odpovídají těm, které byly použity při stavbě historického nástroje.

Nové nástroje
  Pokud stavíme nové nástroje, jsou to přesné nebo volné kopie renesančních nebo barokních varhan. Konstrukce je klasická, mechanické traktury, zásuvkové vzdušnice. Skříně z masivu, řezby včetně výtvarného návrhu. V obrazových ukázkách je možno vidět nový nástroj pro kapli Husitské církve v Liberci
(fotografie), kterému za předlohu sloužil barokní pozitiv zhotovený kolem roku 17. Jsme ovšem schopni vytvořit na přání zákazníka zcela nový nástroj podle jeho představ.

Ladění varhan
  K celkovému restaurování patří samozřejmě také  finální ladění, u starých nástrojů jsou cínové píšťaly zaříznuty na přesnou délku a laděny rohem, noha píšťaly je otevřena na plný přívod vzduchu. Používáme většinou temperované ladění, podle přání objednatele, či typu a stáří nástroje.


Malé opravy a čištení
  Jsme ochotní přijmout i malé zakázky, preferujeme ovšem zásuvkové systémy a mechanické traktury.