O firmě            Nabídka            Realizace                Kontakt


English


Jaroslav Tůma


Rudolf Valenta
- restaurování a stavba varhan -

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek historických varhan bez omezení stáří udělena 4.12.2000 pod č.j.13.772/2000.


Pod Špejcharem 694, Praha 5, 156 00

Tel / Fax: 257 923 880
Mobil: 739 000 635
e-mail: rudolf.valenta@quick.cz

IČO: 49669681